ตารางสอบ 2558 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบ 2557 ภาคเรียนที่ 1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.08 KB
ตารางสอบ 2557 ภาคเรียนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.13 KB
ตารางสอบ 2558 ภาคเรียนที่ 2
ขอให้นักเรียนที่มีเกณฑ์  ในการจบติดต่อขอสอบในรายวิชาที่เหลือคะ
เปิดเทอมวันที่ 31 ตุลา 58  ติดต่อรับตารางเรียนได้ ณ ห้องปสว.ใหโอกาสคะ