รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุพจน์ เฮ้าจันทึก (หยอย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : ม.3/1
อีเมล์ : supot198380@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : safety Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 44/4 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540.

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2559,18:23 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.9.7


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล