สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์        รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

อักษรย่อ          ป.ส.ว.

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.97 KB