ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนที่ตั้ง

                 เลขที่ 4   หมู่ที่ 14   หมู่บ้านปราสาท ตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210 โทรศัพท์ 0-4433-1208 โทรสาร  0-4433-1208 เส้นทางคมนาคม  การเดินทางจากอำเภอด่านขุนทดถึงแยกกุดม่วงไปตามถนนสายด่านขุนทด-ลำนารายณ์  ประมาณ 15 กม. โดยโรงเรียนปราสาทวิทยาคม  จะอยู่ทางขวามือ    ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  81 กิโลเมตร

 

ประวัติการก่อตั้ง

               โรงเรียนปราสาทวิทยาคม เป็นโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน  ร่วมกับ นายสะอาด  นาคาเริงฤทธิ์  ได้ทำการสำรวจข้อมูลต่างๆ และได้มีนายล้าน  เมยขุนทด  ได้มอบที่ดิน นส.3 เลขที่ 3905 เล่ม 40 ก.  หน้า 5 จำนวน 35 ไร่ 20 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อตั้ง เริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2530 มีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 75 คน  จัดเป็นห้องเรียน 2 ห้องเรียน มี ครู-อาจารย์ 7 คน โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปราสาท

          ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 จึงได้มีการสร้างสถานที่และย้ายมาทำการเรียนการสอนบริเวณปัจจุบัน  ชุมชนรอบๆ โรงเรียน เป็นหมู่บ้านปราสาท และเขตพื้นที่บริการต่างๆ เช่น บ้านปราสาท  บ้านหนองกราด  บ้านหินดาด  บ้านนาตาหน  บ้านป่ารังงาม และ

บ้านท่าขี้เหล็ก  เป็นต้น

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.51 KB