คณะผู้บริหาร

นายประจักษ์ เชษฐขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญเหริม พรมมาวัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา