คณะผู้บริหาร

นายประจักษ์ เชษฐขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิชากร พิมพ์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา