กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเรณู ล้ำเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 087-9614516
อีเมล์ : renu01052522@gmail.com

นายชัยธวัฒน์ ศรีปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0886847060
อีเมล์ : Sripanyachaiwat@gmail.com

นายอธิวัฒน์ วงศ์ปัญญาพัฒนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2