กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเรณู ล้ำเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 087-9614516

นางสาวพรพิมล สุริโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2