รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสกุลรัตน์ ซอมรัมย์ (แวน)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 5
อีเมล์ : sakunra24@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.ซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย
ตำแหน่ง : MFG Drive Oporator
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 90 ม.15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2559,20:47 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.85.139


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล