รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา ภูมิโคกรักษ์ (ตาน้อย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 8
อีเมล์ : Sukanyana522@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอช แอนด์บี อินเตอร์เท็ก จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานขาย PC
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ห้างอัมพรสรรพสินค้า 10/1 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.อยุธยา จ.อยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2559,23:34 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.79.167


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล