รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
เลขที่ 4 หมู่ที่ 14   ตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 0-44938-867 เบอร์แฟกส์ 0-44938-867
Email : psvschool2530@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :