ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวารี จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:26  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่
ชื่ออาจารย์ : สราวุธ ไชยนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,14:26  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:52  อ่าน 1101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:45  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:28  อ่าน 632 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสุเนตร อัดอั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:19  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:18  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางวารี จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:18  อ่าน 624 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางกองทุน ถ้ากลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:16  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางกองทุน ถ้ากลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:15  อ่าน 525 ครั้ง
รายละเอียด..